Zestaw poprawek Fix Pack 3 dla IBM Domino & Notes 9.0.1


Zestaw poprawek FP3 dla wersji 9.0.1 został opublikowany równocześnie dla klienta Notes, serwera Domino, Browser Plug-in oraz komponentów Domino SE OpenSocial.

Najważniejsze aktualizacje to:

  • zintegrowanie wszystkich aktualizacji dotyczących problemu SSLv3 POODLE
  • wsparcie TLS 1.0 dla SMTP
  • wsparcie TLS 1.0 dla POP3
  • dodano weryfikację plików NLO podczas synchronizacji oraz narzędzie do szyfrowania/odszyfrowania plików NLO


Naprawiono również kilka błędów, z których mógłbym wyróżnić:

  • prawidłowe wklejanie treści akrusza MS Excel 2011 w Notes na Mac OS X 10.10
  • przestawione daty w odpowiedziach generowanych przez funkcję Out Of Office w nie agnielskich szablonach językowych
  • wsparcie dla Chrome 37