Podatność IBM Domino na atak POODLE
Planowana obsługa SHA-2 dla Domino 9.x
Problem z instalacją Domino 9 Language Pack na RedHat 6 64-bit
Link do dokumentu w iNotes 9 wymaga klienta Notes lub plugina do przeglądarki
Problem otwarcia innej bazy pocztowej iNotes gdy ustawiony jest forward (8.5.3)
Import zdarzenia kalendarzowego z URL lub pliku .ics generuje błąd
Błąd dostarczenia wiadomości z załącznikiem wysłanej z Lotus Notes MAC do serwera Exchange
Nie można nawiązać sesji SSL do Domino po aktualizacji Windows 2661254 - wymagana długość klucza 1024 bit
Błąd przy konwersji wielu baz pocztowych: "Memory allocation request exceeded 65,000 bytes" (8.5.3)
Lotus Notes Standard nie uruchamia się po instalacji JDK 7 na Mac OS X (8.5.3)
Wsparcie dla Lotus Notes na Apple's OS X 10.8 Mountain Lion (8.5.3)
Błąd "Database is damaged and can't be repaired (UNID index)" po przeniesieniu bazy na inną wersję serwera
iNotes nie działa prawidłowo z Firefox 15 (8.5.2, 8.5.3)
Błąd ID Vault (IDVValidatePRIssuer) podczas resetowania hasła (8.5.3)
Aktualizacja do Apple's OS X 10.8 Mountain Lion a Lotus Notes 8.5.3
Lotus Traveler nie uruchamia się po aktualizacji do wersji 8.5.3 Upgrade Pack 1
Znikające wpisy w kalendarzu podczas używania Google Sync na BlackBerry
Outlook odbiera wiadomość z nie obsługiwanym załącznikiem zaproszenia message.ics z Lotus Notes (8.5.x)
Nowy Folder jest tworzony z wyglądem folderu Reguł
"Puste" maile wysyłane z Windows z kompozycją "Czerń o dużym kontraście"
Wpisy w kalendarzu są widoczne z niewłaściwą datą
Pusta lista szablonów podczas próby podmiany z Lokalnego serwera
Pusta treść wiadomości z załącznikiem attxxxxx.dat (8.5)
Obsługa dużych plików ~editclp.ncf
Field Is too large (32K) or View's column & selection formulas are too large replication failed
Gdy informacje o wolnym czasie w kalendarzu są nieprawidłowe
Jak usunąć dokument Profilu użytkownika
Usunięta w poczcie reguła dalej działa lub włączona reguła nie działa
iNotes: 'Error connecting to /xsp/proxy/GoogleProxy/http/www.google.com/calendar...'
COMPACT_FILTER - notes.ini parameter to prevent compaction of specified files