Błąd przy konwersji wielu baz pocztowych: "Memory allocation request exceeded 65,000 bytes" (8.5.3)


Przy konwersji (polecenie convert) wielu baz pocztowych może wystąpić błąd:

Mail Convert Failed on {database}: Design Replacement Error: Memory allocation request exceeded 65,000 bytes

po którym proces convert zostaje przerwany.

Rozwiązaniem jest poniższy wpis do notes.ini i restart serwera

DESIGN_LIMIT_FOR_DESIGN_COLLECTION_ARRAY=960