Błąd dostarczenia wiadomości z załącznikiem wysłanej z Lotus Notes MAC do serwera Exchange


Wysyłając wiadomość z załącznikiem z klienta Lotus Notes dla MAC do odbiorcy używającego klienta Outlook z serwerem Exchange 2007, wiadomość może wrócić z błędem dostarczenia:

"554 5.6.0 STOREDRV.Deliver; Corrupt message content"

Problem pojawia się, gdy wiadomość zawiera elementy multipart/mixed i application/applebody.

Problem leży po stronie serwera Exchange, który nieprawidłowo obsługuje wiadomości z załącznikami kodowanymi jako "AppleDouble". Błąd Exchange został naprawiony w Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 3, opis znajduje się tutaj:

http://support.microsoft.com/kb/2203381

Obejściem problemu po stronie klienta Lotus Notes jest zmiana w ustawieniach MIME (Miejsce pobytu) parametru:

Konwersja załączników poczty wychodzącej systemu Macintosh: BinHex 4.0