Import zdarzenia kalendarzowego z URL lub pliku .ics generuje błąd


iCalendar to standard wymiany danych kalendarzowych pomiędzy użytkownikami, opisany w RFC 2445 i opracowany przez IETF. Jeżeli nie potrafimy obsłużyć w systemie takich zdarzeń, to zapewnie nie mamy określonego prawidłowo domyślnego programu do obsługi kalendarza.

Opis zawarty w dokumencie, na który wskazuje poniższy link, opisuje jak uczynić klienta Lotus Notes domyślnym programem do obsługi zdarzeń kalendarzowych i skojarzenia go z plikami iCalendar (.ics).

 

Więcej ...