Problem otwarcia innej bazy pocztowej iNotes gdy ustawiony jest forward (8.5.3)


Gdy próbujemy poprzez iNotes otworzyć bazę pocztową innego użytkownika, który ma wypełnione w Domino Directory pole "Forwarding address", to otworzy nam się baza pocztowa użytkownika, na którego wskazuje to przekierowanie.

Rozwiązanie

W polu wyboru użytkownika, zamiast wybierać jego nazwę z listy, należy wpisać ręcznie jego nazwę w notacji "Imię Nazwisko/Organizacja"