Usunięta w poczcie reguła dalej działa lub włączona reguła nie działa


Gdy zaobserwujemy następujące zachowania w kliencie Lotus Notes niezgodne z naszą konfiguracją reguł:

- usunięta reguła dalej działa

- włączona reguła nie działa

- utworzona reguła działa prawidłowo, ale jest niewidoczna z zestawieniu Reguł

Więcej ...