Gdy informacje o wolnym czasie w kalendarzu są nieprawidłowe


W aktykule opisane są działania jakie może wykonać Administrator w celu naprawy problemów z wolnym czasem w kalendarzach. Opisane są działania na bazach busytime.nsf oraz clubusu.nsf.

Więcej ...