Pusta treść wiadomości z załącznikiem attxxxxx.dat (8.5)

Otwarta wiadomość jest pusta, zawiera tylko załącznik attxxxxx.dat, a nagłówek wiadomości nie zawiera ustawionej wartości "Content-Type". Naprawdopodobniej wiadomość jest dostarczona w formacie "Plain Text".

Więcej ...