Wpisy w kalendarzu są widoczne z niewłaściwą datą


Wpisy w kalendarzu są widoczne z przesunięciem kilkugodzinnym w przyszłość lub przeszłość w kliencie Standard. W kliencie Lotus Notes Basic wpisy są widoczne prawidłowo.
Problem dotyczy Windows 7, ale głównie Windows Terminal Server, Citrix XenApp Server, Citrix XenDesktop i wynika z obsługi różnych stref czasowych.

Należy zweryfikować odpowiednie aktualizacje do tych platform.

Więcej ...