Aktualizacja do Apple's OS X 10.8 Mountain Lion a Lotus Notes 8.5.3


Okazuje się, że podczas aktualizacji do wersji OS X 10.8 aplikacja Lotus Notes jest przenoszona do folderu  /Applications/Lotus Notes/Notes, co powoduje zmianę lokalizacji plików i linków. Przyczyną jest instalacja Apple Notes.app, która 'zawłaszcza' folder Lotusa. Tymczasowym rozwiązaniem jest powrót do dotychczasowej lokalizacji plików Lotus Notes (przeniesienie).


Kolejnym problemem jest instalacja Lotus Notes - zmianie uległa nazwa systemu z "Mac OS X ..." na "OS X ..." co powoduje błąd podczas weryfikacji wersji systemu w skrypcie instalacyjnym.


Dodatkowo wprowadzono usługę Gatekeeper, która wymaga instalatora podpisanego prawidłowym Apple Developer ID. Wersja 8.5.3 takiego podpisu nie posiada. Jak instalować niepodpisane aplikacje opisano w Apple Article ID HT5290 (http://support.apple.com/kb/HT5290).

 

Oficjalne wsparcie dla OS X 10.8 wejdzie wraz z wersją Lotus Notes 8.5.4 (IBM Notes and Domino 9.0 Social Edition)

 

Wypuszczony ostatnio FP3 dla wersji 8.5.3 modyfikuje odpowiednio ustawienia oprogramowania klienta i czyni go kompatybilnym z wersją OS X 10.8. Wypuszczono również specjalną wersję instalacyjną 'slipstream', która prawidłowo rozpoznaje system, po instalacji której należy zainstalować zestaw poprawek FP3.

 

Więcej ...