Weryfikacja wydajności Lotus Notes Traveler w środowisku zwirtualizowanym


Notes Traveler jak i wiele innych aplikacji, wymaga stałego dostępu do zasobów systemowych w celu zapewnienia szybkiej i sprawnej obsługi żądań od klientów. Żonglowanie zasobami w środowisku wirtualnym VM wymaga racjonalnego podejścia do zagadnień przypisywania usługom zasobów (statycznych i dynamicznych). Poniższy artykuł pomoże przeprowadzić analizę środowiska pod uruchamiane usługi.

Więcej ...