Wiki: Polityki w Domino (FAQ)


W środowisku Lotus Notes/Domino Polityki są potężnym narzędziem pozwalającym administratorowi kontrolować wiele z ustawień klienta. Mogą być one użyte do kontroli nad skrzynką pocztową użytkownika jak i do wymuszenia stosowania wspólnych zasad zgodnych z polityką firmy. Duże zróżnicowanie i elastyczność tworzenia różnych Polityk może jednak wydawać się zbyt skomplikowane.
Artykuł odpowiada na wiele istotnych pytań.

Więcej ...