System Recovery

Symantec Backup Exec 2012

  • Prostsza obsługa dzięki nowej konsoli administracyjnej. Przeprojektowana konsola administracyjna pozwala użytkownikom na szybsze zarządzanie, prostszą obsługę i większe możliwości monitorowania. Ponadto nowy interfejs użytkownika automatycznie wprowadza najczęściej spotykane i najskuteczniejsze ustawienia, wywodzące się z wieloletnich doświadczeń firmy Symantec oraz społeczności użytkowników Backup Exec. Umożliwa to szybką konfigurację systemów i ochronę danych oraz aplikacji przy minimalnym wysiłku.

  • Unifikacja środowisk wirtualnych i fizycznych. Dzięki technologii Symantec V-Ray rozwiązanie Backup Exec 2012 zapewnia wgląd w środowiska wirtualne i fizyczne, umożliwiając szybkie, efektywne tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie danych bez stosowania wyspecjalizowanych produktów. Backup Exec 2012 umożliwi też odzyskiwanie pojedynczych plików, deduplikację oraz zarządzanie kopiami zapasowymi w środowiskach VMware, Hyper-V lub serwerach fizycznych. To przełoży się na znaczne ograniczenie wykorzystania pamięci masowej oraz kosztów związanych z zarządzaniem.

  • Zintegrowane usuwanie skutków awarii. Dzięki zintegrowanym funkcjom przywracania systemu w trybie „Bare-metal restore” i „bezsprzętowego” usuwania skutków awarii firmy mogą szybko uruchomić uszkodzony system na serwerze fizycznym lub w środowisku Hyper-V lub VMware. Zaawansowane, opatentowane mechanizmy przywracania oferowane przez Backup Exec umożliwiają odzyskiwanie całych maszyn wirtualnych, pojedynczych plików, obiektów Active Directory, wiadomości e-mail Exchange oraz dokumentów SharePoint z dowolnej jednoprzebiegowej kopii zapasowej systemu fizycznego, VMware lub Hyper-V.

  • Przywracanie w chmurze. Poszerzając zastosowania technologii chmurowych, Symantec doda opcję Backup Exec Cloud DR zarządzaną przez firmę Doyenz, aby zaoferować „przywracanie jako usługę” (Recovery as a Service, RaaS) do planowanego i nieplanowanego odzyskiwania systemów w chmurze. Usługa przeznaczona dla użytkowników Backup Exec będzie początkowo dostępna w Stanach Zjednoczonych i skupi się na szybki m przywracaniu środowisk VMware.

Rodzina oprogramowania Backup Exec obejmuje między innymi następujące rozwiązania:

  • Backup Exec V-Ray Edition – pozwoli chronić środowiska wirtualne za pomocą technologii Backup Exec, a w razie potrzeby rozszerzać ochronę na środowiska fizyczne bez kupowania oddzielnego rozwiązania.

  • Backup Exec Small Business Edition – skonfigurowanie backupu danych wymaga trzech prostych kroków. Dzięki temu małe firmy z niewielkim doświadczeniem w zakresie IT mogą łatwo zabezpieczyć swoje dane. Backup Exec Small Business Edition łączy funkcje odzyskiwania danych i systemu w jednym niedrogim rozwiązaniu z pojedynczą licencją, które jest przeznaczone specjalnie dla firm z najwyżej trzema serwerami.

 

Symantec System Recovery 2013

Pozwala na szybkie i bezproblemowe odzyskanie całego systemu, zminimalizowanie przestojów i zrealizowanie założeń dotyczących czasu odzyskiwania.

  • Pełne przywrócenie systemu do określonego punktu w czasie zupełnie od podstaw.
  • Zmniejszona potrzeba dysponowania zapasowymi składnikami sprzętowymi w celach związanych z odzyskiwaniem.
  • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych systemów bez wpływu na wydajność pracy użytkowników.
  • Niższe koszty przechowywania danych, krótszy czas tworzenia kopii zapasowych oraz ruch sieciowy ze zintegrowanymi technologiami ograniczania ilości danych.