MyDOC to system gromadzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi. Wprowadzane do systemu dane mogą pochodzić z różnych źródeł:

 • faksy

 • skanowane dokumenty
 • dane pochodzące z zewnętrznych systemów informatycznych w różnej formie
 • dokumenty MS Office, OpenOffice, PDF, rysunki
 • załączniki wszelkiego rodzaju
 • poczta elektroniczna
 • informacja wprowadzana ręcznie

 

System tworzy wspólne repozytorium dokumentów istotnych dla działania firmy oraz udostępnia je grupie pracowników. Dzięki temu umożliwia:

 • elektroniczne przetworzenie zadań i dokumentów przychodzących/wychodzących z przedsiębiorstwa,

 • zminimalizowanie obiegu dokumentów w formie papierowej
 • komunikację między użytkownikami
 • kontrolę wykonania oraz stan realizacji poleceń służbowych
 • ograniczenie kosztów materiałów biurowych (papier, tonery itp.)
 • szybki dostęp do aktualnych danych

 

Dokuementy

Zalety:

 • struktura systemu jest otwarta, umożliwia dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa poprzez dołączenie do systemu dedykowanych formularzy, metod ich prezentacji, wyzwalanych z poziomu aplikacji czynności i kolejnych działań

 • wykorzystując mechanizm replikacji środowisko jest idealne dla organizacji działających przy dużym rozproszeniu w terenie użytkowników – każdy posiada kopię wybranych baz, która synchronizowana na bieżąco z bazą centralną umożliwia pracę z systemem bez bezpośredniego kontaktu z firmą, np. na spotkaniach z klientem, w pociągu, za granicą
 • organizacja danych pozwala na wyszukanie oraz przeglądanie zgromadzonych w systemie danych wg różnych cech, które tym danym przypiszemy
 • wyszukiwanie pełnotekstowe zawartych w systemie treści

 

Baza Kontrahentów

 • informacje teleadresowe kontrahentów

 • informacje teleadresowe osób i ich powiązanie z kontrahentami

 

Terminarz

 • każdy tworzony w systemie dokument może być powiązany z datą w terminarzu

 • każde zdarzenie w terminarzu może generować powiadomienie
 • każde przeterminowane zdarzenie może generować przypomnienie o czynności do wykonania

 

Terminarz

 

Baza produktów (opisowa baza wiedzy o produktach)

 • opis oferowanych/posiadanych/kupowanych produktów

 • przechowywanie zdjęć oraz dokumentacji powiązanej z produktami
 • możliwość dołączania opisu produktu do tworzonych innych dokumentów

 

Każdy Dokument jest opisany przez następujące cechy

 • kontrahent

 • osoba prowadząca
 • nazwa/temat
 • status
 • rodzaj
 • podział na kategorie
 • słowa kluczowe
 • zdarzenie w terminarzu
 • kto może widzieć i edytować

 

Dzięki odpowiednim przypisaniom i określeniu Statusu możemy na szybko uzyskać informację:

 • jakie zadania są do wykonania

 • jaki jest status zadań
 • kto za te zadania odpowiada
 • jaki jest ich termin realizacji
 • opis
 • pełna historia zdarzeń z kontrahentem

 

Główne zalety systemu:

 • centrum informacji

 • współdzielone repozytorium dokumentów
 • dostęp do danych z każdego miejsca na świecie
 • aktualność danych dla wszystkich
 • dostęp do WSZYSTKICH danych nawet przy braku kontaktu z firmą (istotne dla pracowników „mobilnych”)