Planowana obsługa SHA-2 dla Domino 9.x


Planowane jest wsparcie dla SHA-2 na Domino 9.x w ciągu najbliższych tygodni poprzez wypuszczenie odpowiedniej aktualizacji Interim Fix.

Po instalacji planowanej aktualizacji będzie można używać certyfikatów SHA-2 dla HTTP, SMTP, LDAP, POP3 i IMAP. Będzie możliwe importowanie certyfikatów SHA-2 oraz generowanie własnych przy pomocy Domino Administratora.

Aktualizacja infrastruktury certyfikatów będzie dotyczyła tylko wersji 9.x.

Serwer IBM Domino 8.5.x nie będzie aktualizowany do obsługi SHA-2.