Field Is too large (32K) or View's column & selection formulas are too large replication failed


Gdy powyższy błąd pojawia się na stacji podczas replikacji z serwerem

Więcej ...