Obsługa dużych plików ~editclp.ncf


Pliki .ncf mogą sprawiać pewne problemy jeśli mamy do czynienia z dużymi załącznikami. W plikach .ncf zapisywana jest tymczasowa kopia załączników. Ich tworzenie oraz kontrola antywirusowa może prowadzić do chwilowego 'zamrożenia' klienta Lotus Notes.

Możemy określić lokalizację plików tymczasowch klienta Lotus Notes w notes.ini przez określenie ścieżki:

Notes_TempDir=<lokalizacja plików tymczasowych>

Więcej ...