Pusta lista szablonów podczas próby podmiany z Lokalnego serwera


Podczas próby wymiany lub aktualizacji bazy z lokalnego zasobu (nie serwerowego) lista dostępnych szablonów jest pusta. Powodem może być zła wartość lub brak zmiennej SharedDataDirectory= w notes.ini. Należy na to zwrócić uwagę podczas instalacji wieloużytkownikowej.

Więcej ...