Nowy Folder jest tworzony z wyglądem folderu Reguł


Podczas tworzenia nowego folderu poprzez wybór prawym klawiszem myszki Folderów w lewym oknie nawigacyjnym i wyborze opcji "Nowy folder" - zostanie utworzony folder bazujący na projekcie aktywnego w danej chwili widoku. Jeśli widokiem tym będą Reguły, to taki też będzie wygląd nowego folderu.(!?)

Choć jest traktowane to jako prawidłowe zachowanie, wydaje mi się, że tutaj chłopcy z IBM trochę nie przewidzieli negatywnych konsekwencji takiej swojej wizji i utrudnili pracę zwykłym użytkownikom tworząc rzeczy proste w innych programach - czasami problematycznymi.

Więcej ...