Automatyczna aktualizacja ilości Nieprzeczytanych a prywatne foldery


Przy włączonej polityce na poczcie i aktywnej opcji Autoupdate unread count w zakładce iNotes > Configuration okazuje się, że nie są automatycznie aktualizowane prywatne foldery.

Ten model działania systemu wynika z jego architektury i 'prywatności' danych.
Aktualizację należy wymusić ręcznie przez uprawnionego użytkownika.

Z opisu w dokumentacji:

"You can set a Mail policy setting so that all folders (except for personal folders) display the number of unread messages next to the folder name in the left navigator pane. This count automatically adjusts when a message is read, or when an unread message is moved from/to a folder. For personal folders the count does not update automatically, but rather a refresh icon displays next to the folder name and the count updates when users click the icon.

Additionally, if users have elected to refresh the Inbox automatically by setting a Mail - General preference, the unread count for system folders (Inbox, Junk) updates automatically when new mail arrives. However, unread mail that is moved to a folder as a result of a mail rule does not increment the unread count for the designated folder."