Wyłączenie automatycznej zmiany adresu internetowego na Notesowy


Wysyłając na adres internetowy możemy się zabezpieczyć przed jego zamianą na format Notesowy, jeśli taki zostanie znaleziony w książce adresowej. Za taką 'blokadę' odpowiada wpis w notes.ini:

TYPEDOWN_LEAVE_AS_SMTP=1